Member of: CLC Vecta Next Level Display Group
 

Opbouwen en afbouwen van de beurs
 

De opbouw- en afbouwfase van een beurs transformeren elke beurshal in een woelig mierennest. Verwonderlijk is dat niet: eigenlijk telt een beurs-in-opbouw evenveel bouwwerven als er exposanten zijn. De opbouwtijden van vrijwel elke beurs zijn krap, dus iedereen heeft haast en elke seconde telt.

Nogal wat beursgebouwen laten de standbouwbedrijven die er actief zijn een veiligheidsconvenant ondertekenen. Het standbouwbedrijf en zijn medewerkers moeten een aantal elementaire veiligheidsvoorschriften naleven. Vakorganisaties proberen de onderlinge solidariteit tussen de leden te bevorderen, zodat ook in moeilijke omstandigheden toch enigszins efficiënt gewerkt kan worden.

Als exposant of opdrachtgever heeft u tijdens de opbouw en afbouw van uw stand twee belangrijke verantwoordelijkheden: aan het einde van de opbouw ziet u er op toe dat de stand tijdig, correct en volledig wordt opgeleverd; tijdens de eerste uren van de op- en afbouw moet u er vooral op toezien dat niks verdwijnt. De opbouw en afbouw van een beurs zijn nogal diefstalgevoelig en in het geval van gehuurde materialen blijft u verantwoordelijk tot de spullen door de leverancier werden opgehaald.

Voor grotere beurzen wordt voor de op- en afbouw een soort pikorde geregeld. Dan moet u ruim op voorhand aangeven wanneer u welke spullen op de stand wil (laten) afleveren, met welk soort voertuig u het beursterrein op wilt en hoe lang de levering zal duren. U ontvangt dan een in- en uitrijkaart; een enkele keer betaalt u ook een borgsom, die u terugbetaald krijgt wanneer u binnen de tijdslimiet het beursterrein verlaat.

Tips voor de opbouw van de beurs

  • Laat zoveel mogelijk spullen vervoeren door een erkend standbouwbedrijf of beurstransporteur.
  • Neem voorzorgen om diefstal tijdens de opbouw tegen te gaan.
  • Maak dure spullen vast aan de stand of zet ze in een afsluitbare berging.


Tips voor de afbouw van de beurs

  • Blijf op de stand tot alle gehuurde spullen afgehaald zijn en verzamel alle dure, diefstalgevoelige items in een afsluitbare berging.
  • Maak met de standbouwer afspraken over wanneer en door wie de berging geopend mag worden.


 
 
Norm Systems

Marickenlaan 45

3648 LD WILNIS

KvK 34207534

Volg ons via:
Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS
-->